Ngeblog ing Bumi Kalimantan

Wayah bengi, bingung meh nulis apa. Jengkel karepe dewe, kakehan pikiran ning ora ana sing bisa dak tulis. Umpama aku wis nyiapna topik, nanging bar dak rasa-rasakke kok ora pantes ditulis, apa durung wayahe ditulis. Akehing pikir mau umpama ora dak tok’ke bisa handadekake pikiran kenceng, suwe-suwe isa gendheng.

Sakjane niate nulis ijek dhuwur, nanging jaringan internete kendo kenceng. Meh mbuka dasboard wordpress wae nunggu sak ududan nembe kebuka. Mosok nek meh upload ndadak ning kota sing jarake sak jam seka kene? Ora lucu.  Piye carane ning mes bisa internetan. Aku banjur tuku modem gsm, menyang kota. Sekalian aku tuku rong kertu sing bedo provider. Sak wise dak jajal, jebule sambungane ora patek lancar, sering pedot-pedot merga sinyale munggah mudhun.

Minggu ngareppe maneh, aku menyang kota nggolek antena nggo penguat sinyal. Mbarang wis tekan ngomah meh pasang antena bingung, amarga ora duwe obeng. Karo kanca kerjaku sing uga seko UKSW jenenge Yondie, aku dinyek “masang ngono wae ra isa”. Aku banjur nggolek akal, skrupe isa dak pasang, dak puntir nganggo garan sendok, kambi wangsulan “UKSW pora? Jarene creative minority”. Kancaku banjur ngekek karepe dewe.

Rampung ngrakit antena, aku durung bisa masang amarga wayahe wis bengi, sesuk esok aku kudu kerjo, banjur aku turu. Tetep wae keleng-keleng ora bisa turu mikirake antenane sesok masange nganggo apa?  Asem tenan.

Kaya biasane, aku tangi turu wis cumawis sarapan ning meja. Aku ora patek kaget karo masakane, amarga sing masak uga wong seko tanah Jawa.  Sak bare adus, sinambi sarapan aku nonton spongbob. Sakjane aku ya wis kerep nonton, tapi aku ya ora bosen-bosen timbangane nonton brita isine mung crita bab polah tingkahe politisi,  jan mboseni tenan.

Jam 12 awan, ngaso kerja. Mangan maneh masakane simbok, ya ora enak banget kaya ning restoran ananging menune gonta-ganti, paling ora ana iwake, mbuh kuwi iwak banyu utawa iwak pitek. Aku dadi kelingan jaman cilik, karo simbahku. Umpomo aku mangan ya wis dijatah, nek entuk endog ya mung sak pethil, nek ana iwak ya ming sak suwir. Nang kene mangane kuwalik, segane sing nggo lawuh.

Bar mangan, ngopi karo ngudud. Entuk sak ududan, aku ngundang kancaku sing asale seka Flores sing kerja dadi sekuriti, jenenge Epifanus. Karepku mung meh njilih parange dekne, nggo ngethok pring ing sak mburi omah.  Karo dekne aku malah diewangi, dekne sing ngethokke pring nggo cagak antena.

Ora nganggo suwi, antenane wis ngadek. Bejo syukur sinyal bisa penuh sanajan ta mung gprs. Sak bare dak jajal kok yo lendet, ora papa alon-alon waton slamet. Pas banget wis jam 2, wayahe aku mbalik kantor. Penggaweyanku nang kantor ora dak critakke ing kene, sesuk maneh.

Nyambung crita bab pasang antena. Nalika ing kantor pikiranku ya ijek kemrungsung pingin gek ndak mbalik omah njajal modem anyar, internetan. Jam 4 aku mbradat numpak pit motor, ora ngantek 5 menit wis tekan omah maneh. Cepet-cepet aku mbukak laptop, njajal internetan. Jebule ijek lendet sanajan ta sinyal kebak. Asem tenan. Aku banjur njajal kertu sijine, tapi ya ora beda adoh kecepetane.

Nganti jam setengah 6 sore, ijek tetep lendet. Yo wislah dak tinggal adus, bar kuwi mangan maneh, nonton spongbob maneh. Pikiran isa kendo, ngekak-ngekek dewe.

Jam 10 bengi aku njajal maneh, wis rada lumayan, tinimbang mau awan. Iseng-iseng aku njajal nulis kanggo  posting perdana nganggo modemku. Ora kaya tulisanku sing uwis-uwis, tulisanku saiki nganggo basa jawa. Ora maksud kanggo pamer, nanging kanggo ngulinakake ketrampilan nulis lan ngomong jawa. Amarga ning tanah manca ora akeh wong sing bisa ngomong jawa. Kanggo para kanca-kaca bloger, umpama kangelan maca tulisanku kang nganggo basa jawa iki, sing gedhe pangapurane. Itung-itung sinau maca basa jawa.

Sak wetara ceritaku tekan kene ndisik. Mung welingku kanggo kanca-kanca bloger Salatiga, aja mandeg anggone nulis lan ngeblog. Apa maneh nduweni fasilitas komputer lan internet sing lancar, aku wae sing jaringan internete lendet semangatku nulis ijek tetep kenceng.

Ngono ndisik ya, salam seka bumi Kalimantan. Rahayu.

Advertisements

About Slamet Haryono

Hak cipta dilindungi oleh YANG MAHA PENCIPTA. Silahkan dibaca, mengutip sebagian atau keseluruhan dari setiap tulisan dalam blog ini untuk tujuan non komersial wajib menyertakan sumber dan nama penulis secara lengkap, serta digunakan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan untuk tujuan komersial silahkan hubungi saya melalui slamethdotkom@yahoo.com

Posted on July 21, 2011, in Bahasa Jawa and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 8 Comments.

 1. wah aku mudeng sih dikit. tapi akeh mubengnya.hahaha
  lanjutkan mas slamet, blog ini bisa jadi referensiku sinau boso jowo 😀

  • Maturnuwun Dian, wis gelem mampir ning blogku. Iyo aku uga mulai seneng nulis nganggo basa jawa, bisa kanggo sinau kowe lan kanca-kanca. Saiki kowe ono ing ngendi? Pingin mangan coto makasar bareng kowe maneh…..

   (Terimakasih Dian, sudah mau mampir di blogku. Iya saya juga mulai senang menulis pakai bahasa jawa, bisa buat belajar kamu dan teman-teman. Sekarang kamu dimana? Ingin makan coto makasar bareng kamu lagi…..)

 2. kak, keluarin edisi terjemahan dun, mudengnya dikit2 doank ney huhuhu……

  • Hm….saya pertimbangkan yah…. 🙂
   sebenaranya ceritanya biasa saja, namun tujuan utamanya adalah untuk mengasah diri dengan bahasa jawa. Tidak menutup kemungkinan bagi orang lain yang ingin belajar bahasa jawa.

   Btw kapan kamu nulis lagi? kok sepi2 aja…

 3. Hahaha, nggaplek i tenan tulisane wkwkwk..

 4. nderek tepang, dik Slamet. tulisanipun peni sanget, ndadosaken kula pengin nyerat ngagem basa Jawi.

  ampun kendhat nyeratipun, nggih? kula antu-antu seratan panjenengan malih.

  • Sugeng tinepangan mbak. Bingah manah kawula, dene panjenengan sampun kersa pinarak lan paring komentar wonten ing blog kawula.

   Inggih saestune namung kangge ajar nyerat basa jawi kemawon, dipun suwun panyengkuyungipun….mbak. Sumangga sami nyerat ing basa jawi…..

   Rahayu…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: